CAFx er over os

I 2018 går festivalen ind i sit femte år. Festivalen har siden sin start formået at skabe en dynamisk og tidssvarende platform for formidling af arkitekturens væsentlighed i Danmark i relation til udlandet. Festivalen udforsker, hvordan arkitekturen præger vores liv og verden - og hvordan vores liv og verden påvirker arkitekturen. Festivalens ambition er at udvide idéen om, hvad arkitektur er og kan: at udfolde arkitekturen som noget mere end blot mursten, rum eller rammer, men som en sanselig, kropslig, social, politisk og menneskelig størrelse, der siver ind overalt i vores tilværelse. Festivalen undersøger hvordan og hvor det er, at arkitekturen gør en forskel.

Siden festivalens start i 2014 har det været ambitionen at formidle arkitektur til et bredt publikum ved at være uhøjtidelige, nysgerrige og bringe et nyt blik på arkitekturen. At skabe nye møder mellem fag, folk og tanker i byens rum. Intentionen er at arkitekturen får sin mening i mødet, gennem oplevelsen, den personlige erfaring. Arkitektur er således for alle, og ikke kun for arkitekterne.

Gennem filmvisninger, udstillinger, foredrag, debatter, byvandringer, cykelture, workshops, konferencer mm. søger CAFx hvert år at vise spændvidden i det arkitektoniske felt. At vise hvordan arkitekturen bidrager til at skabe kvaliteter i hverdagen, eller hvor der er mangel på samme, både lokalt, national og globalt. Og festivalen har igen i år hidkaldt nogle af de mest nytænkende hoveder fra ind- og udland til at åbne arkitekturens mangfoldige verden.