Honningland - On Climate, Gender and Borders

 
Tidligere vist
Hatidze Muratova, Nazife Muratova, Hussein Sam m.fl.
Medvirkende: Hatidze Muratova, Nazife Muratova, Hussein Sam m.fl.
Filmen vises med danske undertekster

Gratis visning af 'Honningland' + samtale /
Free premiere screening of 'Honeyland' + discussion
----------------------------------------
(English below)

Det er vanskelige tider menneskeheden møder.

Derfor forsøger vi med vores EU kampagne #nomorebricksinthewall at sætte fokus på vores nationers evne til omstilling og inklusion. Det kan gøres på mange måder og film er altid en fremragende anledning.

Iblandt 28 af vores medlemslande har vi valgt en fælles underskriftindsamling. Socialcities2030 som er vært for kampagnen i DK indbyder vi til Capital Event: Three Days of Memory and Welcome, udstilling og forpremiere på dokumentaren, der har rystet alle festivaler for sin dragende skønhed, for sin væsentlighed og for sit kamera på den sidste biavler iblandt en lang række.

'Honningland' åbner på en anderledes måde op for de samtaler vi skal tage om klimakrise, diversitet og migration. 'Honningland' har ikke dramatiske billeder og menneskeråb, men stilhed og dybde til refleksion. Efter filmen er der samtaler med:

Simon Turner
Bence Komlosi & Jorge Lobos
Simone Aaberg Kern & Anne Boukris

Om 'Honningland': www.honeyland.earth

Beliggende i en isoleret bjergregion dybt inde på Balkan bor Hatidze Muratova med sin skrantende mor i en landsby uden veje, elektricitet eller rindende vand. Hun er den sidste i en lang række makedonske vilde biavlere, der udveksler en levende landbrugshonning i små partier, der skal sælges i den nærmeste by - kun fire timers gang væk. Hatidzes fredelige eksistens bliver kastet i omvæltning ved ankomsten af en rejsefamilie med deres brølende motorer, syv rambunctious børn og besætning af kvæg. Hatidze imødekommer løftet om forandring med et åbent hjerte optimistisk og giver op hendes kærlighed, hendes brandy og hendes velprøvede biavleråd.

Det tager dog ikke lang tid, før Hussein, den rejsende familiens patriark, oplever mulighed og udvikler en interesse i at sælge sin egen honning. Hussein har syv unge munder at fodre og intetsteds at græsse hans kvæg, og han kaster snart Hatidzes råd til side i sin jagt efter profit. Dette medfører brud på den naturlige orden, der provoserer en konflikt med Hatidze, der afslører den grundlæggende spænding mellem natur og menneskehed, harmoni og uenighed, udnyttelse og bæredygtighed. Selv når familien giver et meget tiltrængt pusterum fra Hatidzes isolation og ensomhed, trues hendes meget middel til overlevelse.

Debutfunktionen fra dokumentarerne Ljubo Stefanov og Tamara Kotevska Honningland blev skudt over tre år af et skeletbesætning, der var engageret i et intimt samarbejde mellem filmskabere og emne. Honningland er lavet med en widescreen sweep af et episk, visuelt ambitiøst og drevet af en uventet dramatisk fortælling og en overraskende sans for humor. Det er et hårdt og ømt portræt af den delikate balance mellem menneskeheden og naturen, et glimt af en hurtigt forsvindende livsstil og et uforglemmeligt vidnesbyrd om en ekstraordinær kvindes modstandsdygtighed.

Visningen og samtalerne er gratis - først til mølle via dette link:
http://kortlink.dk/ebillet/22w47

----------------------------------------

These are difficult times for humanity.

That is why, with our EU campaign #nomorebricksinthewall, we are trying to focus on our nation's capacity for transformation and inclusion. It can be done in many ways and movies are always an excellent medium.

Alongside 28 of our member countries, we have launched a joint petition. Socialcities2030 are hosting the campaign in Denmark and we invite to Capital Event: Three Days of Memory and Welcome. On Saturday 5th October, the event will be the premiere of a documentary that has shaken all festivals with its alluring beauty, materiality and sensitivity, focusing on one of the last wild beekeepers in Macedonia.

'Honeyland' opens up in a different way the discussions we are going to have on climate crisis, diversity and migration. 'Honeyland' does not have dramatic images and human cries, but silence and depth for reflection. After the movie, there are conversations with:

Simon Turner
Bence Komlosi & Jorge Lobos
Simone Aaberg Kern & Anne Boukris

About Honeyland www.honeyland.earth

Located in an isolated mountain region deep in the Balkans, Hatidze Muratova lives with her ailing mother in a village without roads, electricity or running water. She is the last of a large number of Macedonian wild beekeepers to exchange a live farm honey in small lots to be sold in the nearest town - just four hours away. Hatidze's peaceful existence is thrown into turmoil upon the arrival of a traveling family with their roaring engines, seven rambunctious children and herd of cattle. Hatidze meets the promise of change with an open heart optimistically, giving up her love, her brandy and her proven beekeeping advice.

However, it does not take long for Hussein, the traveling family patriarch, to spot an opportunity and develop an interest in selling his own honey. Hussein has seven young mouths to feed and nowhere to graze his cattle, and he soon throws Hatidze's advice aside in his pursuit of profit. This leads to a breach of the natural order that provokes a conflict with Hatidze, revealing the fundamental tension between nature and humanity, harmony and disagreement, exploitation and sustainability. Even when the family provides a much-needed respite from Hatidze's isolation and loneliness, her very means of survival is threatened.

The debut feature from the documentaries Ljubo Stefanov and Tamara Kotevska Honeyland was shot over three years by a skeleton crew engaged in an intimate collaboration between filmmakers and subject matter. Honeyland is made with a widescreen sweep of an epic, visually ambitious and driven by an unexpectedly dramatic narrative and a surprising sense of humor. It is a harsh and tender portrait of the delicate balance between humanity and nature, a glimpse of a rapidly disappearing lifestyle and an unforgettable testimony of the resilience of an extraordinary woman.

Viewing and conversations are free - first come, first served via this link:
http://kortlink.dk/ebillet/22w47

Filmen vises i GLORIA d. 5. oktober 2019